Trang chủ / Phân tích cơ bản / [Chương 2] – Bài 2: 6 điều khắc cốt ghi tâm trên TTCK
Phân tích cơ bản

[Chương 2] – Bài 2: 6 điều khắc cốt ghi tâm trên TTCK

Bước chân vào Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam (TTCK) VN phải nhớ rõ 80% là thua. Bản chất của TTCK là kênh huy động vốn tức là nhà đầu tư mua cổ phiếu là đang góp một phần vốn của mình vào công ty. Những đồng tiền của mình lăn lộn bao nhiêu năm mới kiếm ra được, rất khó khăn khi làm ra nên vì vậy nhà đầu tư phải chọn mặt gửi vàng.

6 điều khắc cốt ghi tâm khi đầu tư chứng khoán

1. Không đầu tư vào ngành nghề suy thoái, sản phẩm thừa mứa, cạnh tranh giảm giá

2. Không đầu tư vào công ty vô chủ

3. Không đầu tư và công ty hoạt động kinh doanh giảm dần đều

4. Khi lòng tin lấn át sự sợ hãi cổ phiếu sẽ tăng giá

5. Cổ phiếu có EPS> 8, PE<3, Tốc độ phát triển >25%, ngoại trừ có chiến tranh, ôm sẽ giàu

6. Khách hàng cần hướng tới là tổ chức, tay to có nhu cầu đầu tư trung dài hạn (xác định bán cổ phiếu của mình mua cho tay to)