Trang chủ / Phân tích cơ bản / [Chương 2] – Bài 1: Phân tích cơ bản là gì?
Phân tích cơ bản

[Chương 2] – Bài 1: Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản trong chứng khoán là một trong hai trường phái phân tích phổ biến và hiệu quả, được nhiều nhà đầu tư (NĐT) lựa chọn.

Phân tích cơ bản trong chứng khoán là một trong hai trường phái phân tích phổ biến và hiệu quả, được nhiều nhà đầu tư (NĐT) lựa chọn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều NĐT chưa hiểu rõ về công cụ phân tích này. Vậy phân tích cơ bản là gì? Các công cụ phân tích cơ bản sử dụng. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giải đáp chi tiết!

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis – FA) là kỹ thuật dùng để xác định giá trị nội tại của một doanh nghiệp (DN), bằng cách tập trung vào các yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hiện tại và triển vọng phát triển trong tương lai của công ty như báo cáo tài chính, triển vọng ngành, lợi thế doanh nghiệp, yếu tố vĩ mô…

Yếu tố nền tảng của phân tích cơ bản là bản báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett với phương pháp đầu tư giá trị là tiêu biểu cho trường phái phân tích cơ bản. Phân tích cơ bản giúp các nhà đầu tư (NĐT) ước lượng giá trị thực của cổ phiếu, giá trị tương lai của cổ phiếu. Rồi dựa vào sự chênh lệch của giá thị trường so với giá trị thực của công ty mà NĐT xác định cơ hội đầu tư giao dịch cổ phiếu:

  • Mua cổ phiếu khi giá thị trường thấp hơn giá trị nội tại của doanh nghiệp.
  • Bán cổ phiếu khi giá trị thị trường cao hơn giá trị nội tại của doanh nghiệp.

Công cụ phân tích cơ bản sử dụng

Vậy phân tích cơ bản có những công cụ gì ở trong PTCB để áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam?

Phân tích vĩ mô

Quá trình phân tích tập trung vào các tác nhân kinh tế – chính trị quan trọng như lãi suất, cán cân thương mại, các hiệp định quốc tế, tỷ lệ lạm phát, chính sách tài chính – ngân hàng… Nói chung bất cứ sự kiện kinh tế, chính trị hay xã hội nào trực tiếp tác động tới thị trường chứng khoán cũng đều nằm trong phạm vi xem xét của phân tích cơ bản. Về thực chất, nó có nhiều điểm tương đồng với phân tích kinh tế vĩ mô.

Phân tích ngành nghề

Từ dòng chảy nền kinh tế và các yếu tố vĩ mô, đánh giá triển vọng các nhóm ngành… Chọn ra các ngành nghề có dư địa tăng trưởng trong 2-3 năm tới.

Phân tích doanh nghiệp

Thu thập các thông tin liên quan đến DN như báo cáo tài chính, bản cáo bạch, báo cáo thường niên (2 năm gần nhất). Tiến hành phân tích lượng hóa và đánh giá số liệu về diễn biến kết quả kinh doanh theo mô hình định lượng dựa trên nền tảng phân tích MBA, BOM, PSI, SCM DN. Dự báo tiềm năng phát triển của DN và kết quả kinh doanh (KQKD) DN trên cơ sở phân tích DN, công tác dự báo KQKD của DN được cập nhật theo từng thời điểm. Rồi tiến hành định giá, lọc ra các doanh nghiệp tiềm năng nhất trên sàn chứng khoán.