Trang chủ / Kiến thức F0 / [Chương 1] – Bài 8: Cách đặt lệnh chứng khoán
Kiến thức F0

[Chương 1] – Bài 8: Cách đặt lệnh chứng khoán

Để mua bán cổ phiếu đúng với giá mong muốn hay đúng với chiến lược đầu tư của bản thân thì các nhà đầu tư cần nắm rõ về các loại lệnh được dùng trong chứng khoán, thời gian đặt lệnh, cách đặt lệnh chứng khoán.

Cách đặt lệnh chứng khoán trên 3 sàn Hose, HNX, Upcom

Các loại lệnh chứng khoán

Lệnh chứng khoán giao dịch trong chứng khoán:

 • Lệnh giới hạn LO (dùng cho cả 3 sàn HSX, HNX, Upcom)
 • Lệnh ATO/ATC ( dùng cho sàn HSX, HNX)
 • Lệnh thị trường: MP (sàn HSX); MOK, MTL, MAK (sàn HNX)​
 • Lệnh khớp lệnh sau giờ PLO (chỉ dùng sàn HNX)

Lệnh giới hạn LO

 • Là lệnh thực hiện mua/bán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực từ khi nhập đến hết ngày giao dịch/lệnh bị hủy.
 • Đây là loại lệnh được sử dụng phổ biến nhất, sẽ giúp nhà đầu tư mua/bán được ở đúng mức giá kỳ vọng trong phiên (mua thấp bán cao) giúp gia tăng lợi nhuận. Song đổi lại khi trong một xu hướng mạnh, nhà đầu tư dùng lệnh LO với kỳ vọng khớp lệnh ở những mức giá hời thì khả năng khớp được lệnh rất thấp dẫn đến không mua/bán được cổ phiếu.

Lệnh ATO

 • Lệnh đặt mua/bán cổ phiếu tại mức giá mở cửa (mức giá được xác định bởi khối lượng khớp được là nhiều nhất).
 • Lệnh này được ưu tiên hơn LO khi so khớp lệnh.
 • Là lệnh không được ghi giá cụ thể, chỉ ghi ATO, sẽ tự động được hủy nếu không khớp sau thời điểm xác định giá mở cửa.

Lệnh ATC

Tương tự như ATO nhưng áp dụng trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định được giá đóng cửa.

Lệnh thị trường MP

Lệnh thị trường MP chỉ sử dụng trong phiên liên tục, có thể xem MP là lệnh mua/bán chứng khoán ngay lập tức với mọi mức giá, vì vậy lệnh này gắn liền với giá chứng khoán hiện tại.

Sử dụng lệnh MP, bạn chắc chắn sẽ khớp được lệnh (trừ phi đã dư mua hoặc bán thì phần chưa khớp sẽ chuyển thành lệnh LO tại mức giá cao hoặc thấp hơn 1 đơn vị niêm yết ở mức giá khớp cuối cùng), sẽ không bị bỏ lỡ cơ hội nhất là trong giai đoạn cổ phiếu đã chạy nước rút hoặc không bán được khi thị trường hoảng loạn. Song việc mua ở giá hiện tại, sẽ không tối ưu được lợi nhuận, cũng như tăng rủi ro chấp nhận lên vì thị trường thường có những sóng tăng, nhịp giảm đan xen nhau. Điều này trái ngược với lệnh LO. Vậy nên các NĐT các lưu ý để sử dụng sao cho hiệu quả cách đặt lệnh chứng khoán này.

Lệnh thị trường MTL

Lệnh này có đặc điểm tương tự lệnh MP. Chỉ khác lệnh MP dùng ở sàn HSX còn MTL dùng ở sàn HNX.

Lệnh thị trường MAK

Lệnh thị trường này có thể thực hiện toàn bộ, hoặc một phần/phần còn lại của lệnh bị hủy ngay sau khớp lệnh.

Lệnh thị trường MOK

Lệnh MOK là lệnh thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ sẽ bị hủy ngay sau khi nhập.

Lệnh khớp lệnh sau giờ PLO

 • Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc một phiên khớp lệnh định kỳ. Lệnh này chỉ được nhập vào trong hệ thống của phiên giao dịch sau giờ.
 • Trong phiên khớp lệnh liên tục và định kỳ đóng cửa, nếu không xác định được giá thực hiện theo khớp lệnh thì PLO không được nhập vào trong hệ thống.
 • Lệnh được khớp ngay khi nhập nếu có lệnh đối ứng được chờ sẵn, giá thực hiện là đóng của tại phiên giao dịch đó.
 • Kết thúc phiên giao dịch sau giờ, lệnh PLO không được thực hiện hoặc phần còn lại không được thực hiện sẽ tự hủy.​