Trang chủ / Kiến thức F0 / [Chương] 1 – Bài 6 – Nguyên tắc giao dịch chứng khoán trên các sàn HOSE, HNX và UPCOM
Kiến thức F0

[Chương] 1 – Bài 6 – Nguyên tắc giao dịch chứng khoán trên các sàn HOSE, HNX và UPCOM

Nguyên tắc giao dịch chứng khoán hiện tại của mỗi sàn giao dịch là khác nhau. Hiện nay, có 3 sàn giao dịch chứng khoán tại thị trường trong nước đó là: HOSE (sở GDCK TP.HCM), HNX (sở GDCK Hà Nội), UPCOM (GDCK các công ty đại chúng chưa niêm yết trên HSX và HNX) với tổng cộng 1642 mã cổ phiếu niêm yết (tính đến hết 07/2021). Chúng tôi sẽ cung cấp nguyên tắc giao dịch trên mỗi sàn để NĐT nắm rõ.

Nguyên tắc giao dịch chứng khoán trên các sàn HOSE, HNX và UPCOM

Nguyên tắc giao dịch chứng khoán trên sàn HOSE

NĐT nên ghi nhớ những nguyên tắc giao dịch chứng khoán trên sàn HOSE như sau:

 • Biên độ giao dịch 7% so với giá tham chiếu(GTC) – Là giá đóng cửa phiên ngày hôm trước
 • Khối lượng giao dịch đặt lệnh tối đa 500.000 cổ phiếu và tối thiểu 100 cổ phiếu. Còn với giao dịch thỏa thuận thì tối thiếu 20.000 cổ phiếu
 • Biên độ trong ngày giao dịch đầu tiên niêm yết là 20%.
 • Bước giá < 10.000 là 10 đồng, 10.000 – 19.500 là 50 đồng, > 50.000 là 100 đồng.
 • Thời gian giao dịch từ 09h00 – 11h30 và 13h – 14h45: 3 phiên ATO(15′ đầu phiên sáng), Liên tục, ATC(15′ cuối phiên chiều); Giao dịch thỏa thuận đến 15h00 chiều.
 • Số lượng mã cổ phiếu trên sàn: 385 mã (tính đến hết 07/2021), các doanh nghiệp hàng đầu đều lựa chọn HSX để niêm yết.

Nguyên tắc đặt lệnh trên sàn HOSE về quy định hủy sửa bao gồm:

 • Được hủy các lệnh như không có quyền sửa.
 • Phiên khớp lệnh định kỳ sẽ không được hủy và sửa.

Những điểm cần lưu ý trong điều kiện niêm yết trên HOSE:

 • Vốn điều lệ 120 tỷ đồng.
 • Hai nằm liền kề kinh doanh có lãi, không có lỗ lũy kế tính tới năm niêm yết.
 • Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về báo cáo tài chính (BCTC). BCTC của các DN được kiểm toán là các dữ liệu quá khứ. Tuy nhiên những thông tin cốt lõi là các thông tin phi tài chính nằm trong bản cáo bạch, báo cáo thường niên vì đây là hiện tại và tương lai của DN vì vậy muốn minh bạch hơn thì cần phải kiểm toán cả bản cáo bạch và báo cáo thường niên của DN.
 • Đặc biệt HOSE yêu cầu công khai minh bạch các khoản nợ của thành viên hội đồng quản trị và người có liên quan.

Quy định giao dịch chứng khoán trên sàn HNX

NĐT nên ghi nhớ những nguyên tắc giao dịch chứng khoán trên sàn HNX như sau:

 • Biên độ giao dịch 10% so với GTC – Là giá đóng cửa phiên gần nhất trước đó
 • Đơn vị giao dịch là bội số của 100 cổ phiếu, tối đa: không giới hạn, cổ phiếu lẻ: 72, bán được nhiều trên sàn nếu có lệnh đối ứng, bước giá 100 đồng.
 • Khối lượng tối thiểu của 1 lệnh thỏa thuận là 5000 cổ phiếu.
 • Bước giá 100 đồng mọi thị giá
 • Thời gian giao dịch từ 09h00 – 11h30 và 13h – 15h: 4 phiên ATO(9h-9h15), ATC(14h30-14h45), phiên giao dịch sau giờ(14h45-15h), Liên tục(Thời gian còn lại); Giao dịch thỏa thuận đến 15h00 chiều.

Quy định hủy sửa đối với các lệnh trên sàn HNX như sau:

 • Được quyền hủy và sửa lệnh (được sửa giá cũng như khối lượng, tuy nhiên không sửa loại lệnh cũng như mã chứng khoán)
 • Phiên khớp lệnh định kỳ/giao dịch sau giờ: Không được sửa và hủy.
 • Số mã CP: 360 mã CP (tính đến hết 07/2021)

Những điểm cần lưu ý trong điều kiện niêm yết trên HNX:

 • HSX yêu cầu 300 cổ đông nắm giữ ít nhất 20% số CP có quyền biểu quyết, HNX chỉ yêu cầu 100 cổ đông nắm giữ ít nhất 15% số CP.
 • Vốn điều lệ: 320 tỷ, không yêu cầu phải có lãi 2 năm liên tiếp, chỉ cần không nợ quá hạn 1 năm

Quy định giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM

 • Biên độ giao dịch 15% (tăng tính thanh khoản) so với GTC – Là giá trung bình biến động của phiên gần nhất trước đó.
 • Khối lượng tối thiểu là bội số của 100 cổ phiếu, khối lượng tối đa không giới hạn.
 • Biên độ giao dịch ngày đầu tiên niêm yết là 40%.
 • Số lượng cổ phiếu niêm yết: 903 mã (tính đến hết 07/2021)

Điều kiện niêm yết trên UPCOM như HNX, thường sau 1 – 2 năm các mã lớn IPO của sàn UPCOM sẽ chuyển sàn HOSE.