Trang chủ / Kiến thức F0 / [Chương 1] – Bài 1 – Chứng khoán là gì? Các loại chứng khoán?
Kiến thức F0

[Chương 1] – Bài 1 – Chứng khoán là gì? Các loại chứng khoán?

Chứng khoán là gì, định nghĩa chứng khoán đúng nhất

Chứng khoán hiện là kênh đầu tư đang rất được quan tâm tại Việt Nam. Song vẫn còn rất nhiều người không rõ về kênh đầu tư này. Bài viết sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi Chứng khoán là gì?, Chứng khoán bao gồm những loại nào?

Chứng khoán là gì?

  • Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn góp của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện bằng hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
  • Thực chất có thể hiểu chứng khoán là một loại hàng hóa đặc biệt, có thể mua bán hoặc nắm giữ. Cổ phiếu là dạng tiêu biểu của chứng khoán, được giao dịch phổ biến nhất.

Phân loại chứng khoán

Hiện tại ở TTCK Việt Nam chứng khoán có thể phân làm 5 loại:

Cổ phiếu

  • Cổ phiếu là giấy chứng nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp đối với doanh nghiệp. Người sở hữu cổ phiếu sẽ chính thức trở thành cổ đông và có những quyền lợi nhất định tùy thuộc vào loại cổ phiếu đó. Quyền sở hữu của cổ đông trong công ty tương ứng với số lượng cổ phần mà cổ đông nắm giữ, vì vậy cổ phiếu còn được gọi là chứng khoán vốn.

Trái phiếu

  • Đây là loại chứng khoán xác nhận công ty phát hành “nợ” nhà đầu tư (NĐT) một khoản tiền tương ứng với số lượng trái phiếu họ đang sở hữu. Trái phiếu thể hiện sự cam kết của người phát hành về việc thanh toán những khoản tiền lãi cũng như gốc vào thời điểm nhất định. Khi công ty công bố phá sản hoặc giải thể thì họ có nghĩa vụ thanh toán trái phiếu trước tiên sau đó mới là các cổ đông. Trái phiếu còn gọi là chứng khoán nợ

Chứng chỉ quỹ

  • Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của các NĐT đối với một phần vốn góp vào quỹ đại chúng. Quỹ đại chúng là một loại quỹ đầu tư chứng khoán được hình thành nhằm mục đích thu lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán, có thể thêm cả các loại tài sản khác, trong đó các NĐT góp vốn không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.

Chứng khoán phái sinh

  • Là các chứng khoán thể hiện quyền được mua hoặc bán cổ phiếu/trái phiếu theo các điều kiện nhất định đã thỏa thuận trước. Bao gồm: Hợp đồng Kỳ hạn, Hợp đồng Tương lai, Hợp đồng Hoán đổi và Hợp đồng Quyền chọn. Hiện nay tại Việt Nam mới triển khai Hợp đồng Phái Sinh

Chứng quyền có đảm bảo

  • Là loại chứng khoán được phát hành riêng biệt bởi các công ty chứng khoán, cho phép người sở hữu có thể mua hoặc bán cổ phiếu của một doanh nghiệp cụ thể với một mức giá đã quy định sẵn ở một thời điểm bất kỳ nào tính đến ngày đáo hạn. CW sẽ được bảo lãnh bởi công ty chứng khoán.

Tại Việt Nam, loại chứng khoán phổ biến và được NĐT quan tâm nhất đó là cổ phiếu, do vậy khi nhắc đến chứng khoán hoặc đầu tư chứng khoán chúng ta ngầm hiểu với nhau là đang nhắc tới cổ phiếu.